Stopka redakcyjna


Dane kontaktowe
Adres: Pfalzgraf-Otto-Str. 50, 74821 Mosbach, Niemcy
Telefon: +49 (0) 6261 – 801 - 0
Faks: +49 (0) 6261 – 801 - 290
E-Mail: contactbama@bama.eu

Dyrektor zarządzający
Dr. Stefan Rassau

Siedziba spółki
Mosbach, Niemcy

Sąd rejestrowy
Amtsgericht Mannheim, HRB 731989

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży
DE815264385

Odpowiedzialny zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV
Dr. Stefan Rassau
Pfalzgraf-Otto-Str. 50
74821 Mosbach
Niemcy

 

Zawartość strony internetowej

Bama GmbH zawsze stara się dostarczać informacje wysokiej jakości. Niemniej jednak Bama GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Bama GmbH dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Bama GmbH.

Odniesienia i linki

Pomimo starannej kontroli treści, Bama GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Operatorzy stron, do których prowadzą linki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Prawa autorskie

Bama GmbH stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dźwięków i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dźwięki i teksty, które sama stworzyła lub wykorzystywać grafiki, dźwięki i teksty wolne od licencji. Jeśli jednak na odpowiednich stronach znajduje się nieoznaczona grafika, dźwięk lub tekst, który jest chroniony prawami autorskimi osób trzecich, prawa autorskie nie mogą zostać określone przez Bama GmbH. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich Bama GmbH usunie dany obiekt ze swojej publikacji po powiadomieniu lub oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi.